Vi kan lave regelmæssigt service tjek af din bus

Det er vigtigt at få service til sin bus for at sikre, at den kører sikkert og effektivt. Service omfatter ofte inspektion og vedligeholdelse af bussen, inklusive tjek af bremser, styring, olie og kølervæske niveauer og udskiftning af slidte dele. Dette kan hjælpe med at forhindre alvorlige fejl og ulykker, samt forlænge levetiden for bussen. Regelmæssig service kan også hjælpe med at opretholde bussens værdi og sikre, at den opfylder eventuelle gældende love og regler om sikkerhed på vejen.

Service af busmotor

Olieskift

Olieskift er vigtigt for en bus, fordi det sikrer, at motoren fungerer optimalt og forbliver beskyttet mod slitage og skade. Olie er en vigtig komponent i motorens driftsmiljø, da det smører bevægelige dele og hjælper med at fjerne skidt og affald. Over tid kan olie blive beskidt og mindre effektiv, hvilket kan føre til øget slitage på motoren og potentielt føre til alvorlige fejl. Ved regelmæssigt at skifte olie, får man en køreklar bus og sikrer, at motoren forbliver sund og fungerer korrekt.